nostres falles

L’origen de la paraula “falla” prové del del llatí  “FACULA”, que significa torxa. i en esta idea es va fundar una tradició que ha anat evolucionat any rere any i decada a decada, fins al dia de hui que se fan creacions d’escenes burlesques de cartó o suro que es cremen el dia 19 de març en ple carrer i donant lloc a la millor festa del món.

NOSTRA HISTÒRIA, EL TEATRE

Juan Carlos Banacloy Cuevas

QUIN ENCHÍS SERÁ PRECIS?

Carlos Carsí García

falles nostra història

Pots conéixer les diferents falles que  hem plantat durant tota la història.