MEMBRES DE LES CORTS D’HONOR DE LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA

MARÍA QUEROL I RUÍZ

Cort d´honor infantil 2018

ESTHER MONFORT I POLIT

 Cort d´honor 2001

MAVI YERVES I PÉREZ

Cort d, honor 1999

MARILÓ GONZÁLEZ I CAPARRÓS

Cort d´honor 1990

ELISA GARCÍA I PROSPER

Cort d´honor 1988

BEATRIZ GARCÍA I PROSPER

Cort d´ honor 1987

SARI SORIANO I FURIÓ

Cort d´honor 1973